mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Score:
7 / 8
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd 2 tot 6 weken

+

amoxicilline iv 1000mg 3dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Na perforatie tr. digestivus: community-accquired. Om en om Augmentin/amoxicilline, dus 3 dd Augmentin 1200 mg en 3 dd amoxicilline 1000 mg

Score:
2 / 8
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 2 tot 6 weken

+

metronidazol iv 500mg 3dd 2 weken

Opmerking:

Na perforatie tr. digestivus: community-accquired

Score:
7 / 8
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd 2 tot 6 weken

+

amoxicilline iv 1000mg 3dd 2 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd 3 tot 14 dagen

Opmerking:

Na perforatie tr. digestivus: na manipulatie of ingreep. Om en om Augmentin/amoxicilline, dus 3 dd Augmentin 1200 mg en 3 dd amoxicilline 1000 mg

Score:
2 / 8
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 2 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd 3 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 2 weken

Opmerking:

Na perforatie tr. digestivus: na manipulatie of ingreep

Score:
4 / 7
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd 3 tot 5 dagen

Opmerking:

Postoperatief na sternotomie

Score:
2 / 7
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Postoperatief na sternotomie

Algemene opmerkingen

Op geleide van kweek wordt therapie aangepast

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8519.4
Bijgewerkt: 08/09/2020 - 12:20
Status: Published