Overslaan en naar de inhoud gaan

amoxicilline

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01C - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins -> J01CA - Penicillins With Extended Spectrum -> J01CA04 - Amoxicillin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 375mg 3 dd
ROA:
iv
Dosering:
tot max. 2g 6 dd

Dosering bij I (intermediaire) gevoeligheid

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
min. 750mg 3 dd tot max. 1000mg 3 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
2000mg 6 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
10 - 30
Dosering:
normale dosis
Interval:
6 uur
GFR:
<10
Dosering:
normale dosis
Interval:
6 uur
ROA: iv
GFR:
10 - 30
Dosering:
normale dosis
Interval:
6 uur
GFR:
<10
Dosering:
normale dosis
Interval:
6 uur
Opmerkingen:
aanpassen van de dosering is alleen nodig bij gebruik van een hoge dosering amoxicilline (12 g per dag) gedurende een langere periode; na 10 dagen behandeling moet worden overwogen de dosering te verlagen in overleg met apotheek of infectioloog
Renale eliminatie: 60-70%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: aanpassen van de dosering is alleen nodig bij gebruik van een hoge dosering amoxicilline (12 g per dag) gedurende een langere periode; na 10 dagen behandeling moet worden overwogen de dosering te verlagen in overleg met apotheek of infectioloog

Hemodialyse: aanpassen van de dosering is alleen nodig bij gebruik van een hoge dosering amoxicilline (12 g per dag) gedurende een langere periode; na 10 dagen behandeling moet worden overwogen de dosering te verlagen in overleg met apotheek of infectioloog

CAV / VVHD: aanpassen van de dosering is alleen nodig bij gebruik van een hoge dosering amoxicilline (12 g per dag) gedurende een langere periode; na 10 dagen behandeling moet worden overwogen de dosering te verlagen in overleg met apotheek of infectioloog

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1024.7
Bijgewerkt: 08/25/2022 - 21:14
Status: Published

Externe links
Categorie