Overslaan en naar de inhoud gaan

TDM - vancomycine

Doel/streefwaarde

AUC 0-24* = 400 – 600 mg*h/l (afhankelijk van de indicatie#)

 

*AUC 0-24=oppervlakte onder de concentratie-tijd curve gedurende 24 uur
#Bij behandeling van endocarditis en infecties van het centraal zenuwstelsel wordt een AUC 0-24 nagestreefd tussen 500 en 600 mg*h/l.

 

AFNAMEMOMENT SPIEGELS:

Intermitterend doseren

 

Bayesiaanse methode (voorkeursmethode – indien beschikbaar in het ziekenhuis)

DALSPIEGEL:

 • Altijd nodig
 • eGFR>50: Binnen de 1ste 48 u
 • eGFR=<50: binnen 1ste 24 h

TOPSPIEGEL:

 • Facultatief
 • 1 uur na inlopen van de gift waar voorafgaand een dal-spiegel afgenomen is

Intermitterend doseren

 

alternatief: 1ste orde farmacokinetische vergelijking

DALSPIEGEL:

 • Altijd nodig
 • voor de 4de gift (=wanneer steady-state bereikt is)

TOPSPIEGEL:

 • Altijd nodig
 • 1 uur na inlopen van de 4de gift (=wanneer steady-state bereikt is)

Continu doseren

SPIEGEL  ONDER CONTINU IV:

 • eGFR>50: Binnen de 1ste 48 u
 • eGFR=<50: binnen 1ste 24 h

 

DOSISADVIES:

 LET OP

De ziekenhuisapotheek berekent op basis van de gemeten spiegels de AUC0-24 mbv 1 van de 2 methodes en rapporteert op basis daarvan een dosisadvies. Op basis van de gemeten spiegels is dus NIET direct een nieuwe dosering af te leiden.

 

Nierfunctievervangende therapie:

 • Intermitterende hemodialyse: spiegel vlak voor een volgende hemodialyse. Geen spiegels afnemen tijdens of binnen de 2u na vorige hemodialyse.
 • Continue nierfunctievervangende therapie: meten van een spiegel binnen de 1ste 24u, om accumulatie van vancomycine te voorkomen

Streefspiegels bij nierfunctievervangende therapie:

 • Intermittent doseren: (pre-dialyse): spiegel tussen 15-20 mg/L
 • Continu doseren bij continue nierfunctievervangende therapie: steady-state spiegel tussen 17-25 mg/L

 

Bron:  Rybak MJ, Le J, Lodise TP, Levine DP, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: A revised consensus guideline and review by the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, the Pediatric Infectious Diseases Society, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Am J Health Syst Pharm. 2020 May 19;77(11):835-864. PMID: 32191793.