Overslaan en naar de inhoud gaan

TDM - vancomycine

Doel/streefwaarde

AUC 0-24* = 400 – 600 mg*h/l 

*AUC 0-24=oppervlakte onder de concentratie-tijd curve gedurende 24 uur

Voor het volledige TDM protocol, zie Vancomycine (tdm-monografie.org)

 

AFNAMEMOMENT SPIEGELS: Spiegels afnemen 24-48 uur na start therapie. Indien eGFR>130 mL/min, eGFR <50 mL/min, en/of IC en/of obese patiënt: binnen 24 uur na start.

Intermitterend doseren

 

Bayesiaanse methode (voorkeursmethode – indien beschikbaar in het ziekenhuis)

2 samples; 

1 topspiegel (1-2 uur na inlopen infuus) en 1 mid- of dalspiegel (minimaal 4 uur na inlopen infuus). 

Eén monster per patiënt is mogelijk ook voldoende (dal- of midspiegel, minimaal 4 uur na inlopen infuus bij 3 of 4dd doseren en minimaal 6 uur na inlopen infuus bij 2dd)

 

Intermitterend doseren

alternatief: 1ste orde farmacokinetische vergelijking

2 samples; 1 topspiegel (1-2 uur na inlopen infuus) en 1 mid- of dalspiegel (minimaal 4 uur na inlopen infuus).

Deze methode is niet mogelijk bij  eGFR>130 mL/min, eGRF <50 mL/min, en/of IC en/of obese patiënt, waarbij spiegels in de eerste 24 uur van de therapie afgenomen dienen te worden.

 

Intermitterend doseren

2e alternatief: TDM op basis van dalspiegel

Streefwaarde: 10-15 mg/L, neem dalspiegel af (vlak voor volgende gift)

Deze methode is niet mogelijk bij eGFR>130 mL/min, eGRF <50 mL/min, en/of IC en/of obese patiënt, waarbij spiegels in de eerste 24 uur van de therapie afgenomen dienen te worden.
 

Continu doseren

Streefwaarde van AUC 0-24 400-600 mg·h/L correspondeert met een steady-state concentratie van 17-25 mg/L bij continue infusie. Monster afnemen op een willekeurig moment.

Bij patiënten met eGFR>130 mL/min, eGRF <50 mL/min, en/of IC en/of obese patiënt, waarbij spiegels in de eerste 24 uur van de therapie afgenomen dienen te worden, wordt de Bayesiaanse methode geadviseerd.

 

DOSISADVIES:

 LET OP De ziekenhuisapotheek berekent op basis van de gemeten spiegels de AUC 0-24 m.b.v. 1 van de 2 methodes en rapporteert op basis daarvan een dosisadvies. Op basis van de gemeten spiegels is dus NIET direct een nieuwe dosering af te leiden.

 

Nierfunctievervangende therapie:

Intermitterende hemodialyse: topspiegel en spiegel vlak voor een volgende dialysesessie. Geen spiegels afnemen tijdens of binnen 2u na vorige hemodialyse. 
Bij nierfunctievervangende therapie wordt AUC 0-24 400-600 mg·h/L als streefwaarde aangehouden, hoewel er ook ziekenhuizen zijn die een predialyse dalspiegel van 10-20 mg/L nastreven.

Continue nierfunctievervangende therapie: meten van een spiegel binnen de eerste 24 u, om accumulatie van vancomycine te voorkomen. 

 

Laatste update: oktober 2023