Overslaan en naar de inhoud gaan

benzylpenicilline

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01C - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins -> J01CE - Beta-Lactamase Sensitive Penicillins -> J01CE01 - Benzylpenicillin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
iv
Dosering:
min. 1milj. IU 4 dd tot max. 4milj. IU 6 dd

Dosering bij I (intermediaire) gevoeligheid

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
min. 2milj. IU 4 dd tot max. 2milj. IU 6 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
10 - 30
Dosering:
een algemeen advies kan niet worden gegeven.
Renale eliminatie: 65%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Bij verminderde nierfunctie is de halfwaardetijd van benzylpenicilline verlengd. Het effect van peritoneale dialyse op de klaring van benzylpenicilline is onbekend.

Hemodialyse: Endocarditis: 6 miljoen eenheden per 24 uur als continue infusie. Overige indicaties: 3 miljoen eenheden per 24 uur als continue infusie.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1654.4
Bijgewerkt: 08/25/2022 - 21:09
Status: Published

Externe links
Categorie