Overslaan en naar de inhoud gaan

Helicobacter pylori

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline po 1000mg 2dd 10 tot 14 dagen

+

claritromycine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

met protonpompremmer 2dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 14 dagen

+

metronidazol po 500mg 2dd 14 dagen

Opmerking:

met protonpompremmer 2dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij falen therapie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

tetracycline po 500mg 4dd 14 dagen

+

metronidazol po 500mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

plus bismuth 4dd en protonpompremmer 2dd

Medicatie:

amoxicilline po 1000mg 3dd 14 dagen

+

metronidazol po 500mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

met protopompremmer 2dd

Algemene opmerkingen

Continueer aansluitend aan de eradicatiekuur de PPI 1dd (!) gedurende 4 weken

Keuze van antibiotica regime is afhankelijk of de lokale prevalentie van resistentie voor claritromycine en/of metronidazol kleiner of groter dan 15% is

Bij falen van de eerste eradicatiepoging het 2e regime baseren op gegevens resistentiebepaling

Bismuth is in Nederland niet meer geregistreerd

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8049.5
Bijgewerkt: 03/21/2023 - 21:19
Status: Published