Overslaan en naar de inhoud gaan

claritromycine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01F - Macrolides, Lincosamides And Streptogramins -> J01FA - Macrolides -> J01FA09 - Clarithromycin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Klacid

Grenswaarden

≥ 18 jaar
Gewicht ROA Dosering
ROA:
po
Dosering:
min. 250mg 2 dd tot max. 500mg 2 dd
Opmerkingen:

maximale dagdosis bij CF: 1000 mg 2 dd

Dosering bij "I" gevoeligheid

≥ 18 jaar
Gewicht ROA oplaad dosis Dosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
500mg 2 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROA GFR Dosering Interval Opmerkingen
ROA: po
GFR:
10 - 30
Dosering:
50%
Renale eliminatie: 20-40%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: 50% van de normale keerdosis bij gelijkblijvend doseringsinterval

Hemodialyse: 50% van de normale keerdosis bij gelijkblijvend doseringsinterval

CAV / VVHD: 50% van de normale keerdosis bij gelijkblijvend doseringsinterval

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
N03AF01 - Carbamazepine
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie carbamazepine
Interactie met (ATC):
L04AD01 - Ciclosporin
Verwacht effect:
verhoging ciclosporineconcentratie in volbloed
Interactie met (ATC):
C01AA05 - Digoxin
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie digoxine
Interactie met (ATC):
L04AD02 - Tacrolimus
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie tacrolimus
Interactie met (ATC):
R03DA04 - Theophylline
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie theofylline
Interactie met (ATC):
R06AX12 - Terfenadine
Verwacht effect:
toename cardiotoxiciteit
Interactie met (ATC):
A03FA02 - Cisapride
Verwacht effect:
toename cardiotoxiciteit
Interactie met (ATC):
C01BA03 - Disopyramide
Verwacht effect:
toename cardiotoxiciteit
Interactie met (ATC):
J05AE - Protease Inhibitors
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie proteaseremmers en claritromycine

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1260.5
Bijgewerkt: 08/25/2022 - 21:00
Status: Published

Externe links
Categorie