Overslaan en naar de inhoud gaan

sepsis, bij centrale lijn (geen neutropenie)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

+

ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Opmerking:

ceftriaxon 2 dd

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

ceftriaxon 2 dd

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd

of

piperacilline/tazobactam iv oplaaddosis 4500mg, 18000mg continue per 24 uur

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Opmerking:

bij hoge verdenking S.aureus

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

bij hoge verdenking S.aureus

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

vancomycine iv oplaaddosis 20mg/kg, 40mg/kg continue per 24 uur

+

ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Opmerking:

bij intravasculaire prothesen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

vancomycine iv oplaaddosis 20mg/kg, 40mg/kg continue per 24 uur

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

bij intravasculaire prothesen

≥ 18 jaar

Indicaties: sterk vermoeden op- of bewezen cefalosporine-allergie of een eerdere ernstige 'delayed type' allergie op een ß-lactam antibioticum

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv oplaaddosis 20mg/kg, 40mg/kg continue per 24 uur

+

ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv oplaaddosis 20mg/kg, 40mg/kg continue per 24 uur

+

aminoglycoside iv 1dd

Algemene opmerkingen

Duur behandeling afhankelijk van verwekker en wel of niet verwijderen lijn

Dekking ESBL bij hoog risico ESBL (kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar) en overweeg dit bij verhoogd risico ESBL (hoge lokale prevalentie ESBL, infectie hospital-acquired/health-care associated, recent (<2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) en recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland). Zie voor advies bij Sepsis onbekende verwekker.

Dekking Ps. aeruginosa bij kolonisatie/infectie < 1 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 6dd  of flucloxacilline iv oplaaddosis 1000 mg, 6000 mg continue per 24 uur 

vancomycine dosering: oplaaddosis 20 mg/kg, vervolgens 40 mg/kg continu per 24 uur, OF oplaaddosis 30 mg/kg, vervolgens 20 mg/kg 2 dd. Onderhoudsdosering vancomycine verder afhankelijk van gemeten spiegels en van nierfunctie, zie bij vancomycine en bij TDM vancomycine

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7748.7
Bijgewerkt: 10/30/2023 - 21:58
Status: Published