Overslaan en naar de inhoud gaan

vancomycine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01X - Other Antibacterials -> J01XA - Glycopeptide Antibacterials -> J01XA01 - Vancomycin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 125mg 4 dd tot max. 500mg 4 dd
Opmerkingen:

per os alleen bij pseudomembraneuze colitis

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
25mg/kg
Dosering:
20mg/kg 2 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
30mg/kg
Dosering:
15mg/kg 3 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
15mg/kg
Dosering:
40mg/kg continue per 24 uur
ROA:
iv
oplaad dosis:
20mg/kg
Dosering:
45mg/kg continue per 24 uur
Opmerkingen:

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
50 - 80
Dosering:
15 mg/kg
Opmerkingen:
elke 12-24 uur, verder op geleide spiegels
GFR:
10 - 50
Dosering:
15 mg/kg
Opmerkingen:
meteen topspiegel meten alsook tweede spiegel binnen 24 u, verder op geleide van spiegels
GFR:
<10
Dosering:
15 mg/kg
Opmerkingen:
meteen topspiegel meten alsook tweede spiegel binnen 24 u, verder op geleide van spiegels
Renale eliminatie: 80%

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: geen invloed, 15 mg/kg i.v. elke 4-7 dagen; intraperitoneaal diverse schema’s bijv. 2 g ip 1x/5-7 dagen of 1 dd 50 mg via CAPD zak voorafgegaan door een oplaaddosis.

Hemodialyse: <70 kg: 1000 mg oplaaddosis gevolgd door 500 mg onderhoudsdosis. 70-100 kg: 1250 mg oplaadosis gevolgd door 750 mg onderhoudsdosis. >100 kg: 1500 mg oplaaddosis gevolgd door 1000 mg onderhoudsdosis.

CAV / VVHD: startdosering 15 mg/kg, verder op geleide spiegels

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
J01G - Aminoglycoside Antibacterials
Verwacht effect:
toename nefrotoxiciteit

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Algemene opmerkingen

Metadata

Swab vid: M-1810.2
Bijgewerkt: 07/20/2015 - 22:05
Status: Published

Externe links
Categorie