Overslaan en naar de inhoud gaan

vancomycine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01X - Other Antibacterials -> J01XA - Glycopeptide Antibacterials -> J01XA01 - Vancomycin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
Gewicht ROA Dosering
ROA:
po
Dosering:
min. 125mg 4 dd tot max. 500mg 4 dd
Opmerkingen:

per os alleen bij pseudomembraneuze colitis

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
Gewicht ROA oplaad dosis Dosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
20mg/kg
Dosering:
35mg/kg continue per 24 uur
ROA:
iv
oplaad dosis:
30mg/kg
Dosering:
17.5mg/kg 2 dd
Opmerkingen:

Bij continue infusie: start continu infuus gelijk na oplaaddosering. Bij intermitterende infusie: geef eerste gift in onderhoudsdosering 12-24u (afhankelijk van doseerinterval, zie tabel Nierfunctie) na oplaaddosering. Onderhoudsdosering afhankelijk van gemeten spiegels, zie TDM vancomycine. Patiënten >100kg: Continue infusie: oplaaddosering 1500-2000 mg (ongeacht nierfunctie), direct gevolgd door starten continue infusie in onderhoudsdosering van 35 mg/kg/dag, max. 5500 mg per dag tenzij eGFR<80ml/min, zie dan tabel hieronder. Intermitterende infusie: oplaaddosering 1500-2000 mg (ongeacht nierfunctie), eerstvolgende gift 8-12 uur na oplaaddosering. Onderhoudsdosering 35mg/kg/dag in 2-3 doses, max 5500 mg per dag tenzij eGFR<80ml/min, zie dan tabel hieronder. [bron: Smit C et al. Br J Clin Pharmacol. 2020;86:303-317 en Derijks-Engwegen JYMN and Jager NGL, Clin Pharmacol Ther 2024]

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROA GFR Dosering Interval Opmerkingen
ROA: iv
GFR:
50 - 80
Dosering:
25 mg/kg/dag
Opmerkingen:
Continu heeft de voorkeur. Intermitterend mogelijk met dezelfde dagdosering in 2 giften. Neem binnen 48 uur een spiegel af en doseer verder op geleide spiegels/AUC, zie TDM vancomycine.
GFR:
30 - 50
Dosering:
20 mg/kg/dag
Opmerkingen:
Continu heeft de voorkeur. Intermitterend mogelijk met dezelfde dagdosering in 2 giften. Neem binnen 24 uur een spiegel af en doseer verder op geleide spiegels/AUC, zie TDM vancomycine.
GFR:
10 - 30
Dosering:
15 mg/kg/dag
Opmerkingen:
Continu heeft de voorkeur. Intermitterend mogelijk met dezelfde dagdosering in 1-2 giften. Neem binnen 24 uur een spiegel af en doseer verder op geleide spiegels/AUC, zie TDM vancomycine.
GFR:
<10
Dosering:
10 mg/kg/dag
Opmerkingen:
Continu heeft de voorkeur. Intermitterend mogelijk met dezelfde dagdosering in 1 gift. Neem binnen 24 uur een spiegel af en doseer verder op geleide spiegels/AUC, zie TDM vancomycine.

Opmerkingen GFR algemeen:

intermitterende hemodialyse:

- bij doseren NA de dialyse: oplaaddosis 20 mg/kg, max. 1500 mg, vervolgens na iedere dialyse dosering 7.5 mg/lich.gewicht, max. 750 mg, op geleide van de concentratie; deze dosering geldt voor het overbruggen van 2 dagen, als 3 dagen overbrugd moeten worden dan met 25% verhogen

- bij doseren TIJDENS de dialyse (= in het laatste half uur tot uur van de dialyse, afhankelijk van de hoogte van de dosering): oplaaddosis 20 mg/kg, max. 2000 mg, vervolgens na iedere dialyse dosering 10 mg/kg lich.gewicht, max. 1000 mg, op geleide van de concentratie; deze dosering geldt voor het overbruggen van 2 dagen, als 3 dagen overbrugd moeten worden dan met 25% verhogen

Renale eliminatie: 80%

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: 10 mg/kg lich.gewicht per dag, als continue infusie of via intermitterende toediening, verder op geleide van de concentratie

Hemodialyse: zie boven, bij Opmerkingen GFR algemeen

CAV / VVHD: oplaaddosis 20 mg/kg (max. 2000 mg), vervolgens 15 mg/kg lich.gewicht per dag, bij voorkeur als continue infusie; op geleide van de concentratie (1e meting tussen 6-12 uur en de 2e na 24 uur)

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
J01G - Aminoglycoside Antibacterials
Verwacht effect:
toename nefrotoxiciteit

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Algemene opmerkingen

Metadata

Swab vid: M-1810.7
Bijgewerkt: 03/19/2024 - 14:16
Status: Published

Externe links
Categorie