Overslaan en naar de inhoud gaan

sepsis - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefazoline iv 1000mg 3dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

Opmerking:

ceftriaxon 2 dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd

of

piperacilline/tazobactam iv oplaaddosis 4500mg, 18000mg continue per 24 uur

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

meropenem iv 1000mg 3dd

of

meropenem iv oplaaddosis 1000mg, 3000mg continue per 24 uur

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd

Algemene opmerkingen

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen

Behandelduur 14 dagen bij ongecompliceerde S. aureus bacteriëmie, bij gecompliceerde S. auereus bacteriëmie behandelduur 4-6 weken

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7744.3
Bijgewerkt: 08/16/2021 - 21:08
Status: Published