Skip to main content

sepsis - S.aureus

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

or

flucloxacilline iv loading dose 1000mg, 6000mg continuous per 24 hours

Priority:
1st choice
Medication:

cefazoline iv 1000mg 3dd

Priority:
2nd choice
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Priority:
2nd choice
Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

Remarks:

ceftriaxon 2 dd

Priority:
2nd choice
Medication:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd

or

piperacilline/tazobactam iv loading dose 4500mg, 18000mg continuous per 24 hours

Priority:
2nd choice
Medication:

meropenem iv 1000mg 3dd

or

meropenem iv loading dose 1000mg, 3000mg continuous per 24 hours

≥ 18 years

Indications: sterk vermoeden op- of bewezen cefalosporine-en meropenem-allergie of een eerdere ernstige 'delayed type' allergie op een ß-lactam antibioticum

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

vancomycine iv loading dose 20mg/kg, 40mg/kg continuous per 24 hours

or

vancomycine iv loading dose 30mg/kg, 20mg/kg 2dd

General comments

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen

Onderhoudsdosering vancomycine afhankelijk van gemeten spiegels en van nierfunctie, zie bij vancomycine en bij TDM vancomycine 

Behandelduur 14 dagen bij ongecompliceerde S. aureus bacteriëmie, bij gecompliceerde S. auereus bacteriëmie behandelduur 4-6 weken

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7744.7
Updated: 10/30/2023 - 22:01
Status: Published