Skip to main content

Proefbehandeling

Omschrijving:

  • Zie eerst "stappenplan"
  • Indien GEEN huidreacties bij allergologisch onderzoek optreden, is hernieuwde toediening van penicilline (-derivaat) mogelijk; zekerheidshalve eerst proefdoseringen toedienen als volgt:

- patiënt op bed met waakinfuus.
- adrenaline spuitklaar (zie acute behandeling anafylaxie),
overige middelen, spuiten etc. als bij acute behandeling anafylaxie onder handbereik.
- monitoring pols, bloeddruk; bij patiënten met bronchusobstructie: meting piekstroom.
- continue supervisie voor snelle reactie in geval van anafylaxie.
- schema proefdosering penicilline G:1.000 E in 1 ml sc.
Indien geen reactie na 30 min: 10.000 E in 1 ml sc.
Indien geen reactie na 30 min: 100.000 E in 1 ml sc.
- indien ook laatste proefdosis na 30 min geen reacties geeft:aansluitend elke gewenste dosering van een pencilline (-derivaat) of cefalosporine toedienen.

De kans op anafylaxie is hierbij minimaal, die voor andere vormen van allergie (serumziekte e.d.) niet uitgesloten. 

  • Bron: Antimicrobiële Therapie en Profylaxe, Erasmus MC, Roterdam; 2002