sepsis - Listeria monocytogenes

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Score:
5 / 5
Medicatie:

amoxicilline iv 2000mg 6dd 3 tot 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Score:
4 / 4
Medicatie:

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) iv 960mg 2dd 3 tot 6 weken

Algemene opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7682.3
Bijgewerkt: 10/18/2020 - 10:27
Status: Published