Overslaan en naar de inhoud gaan

comm-acq pneumonie - onbek verw - matig ernstig

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 5 dagen

of

amoxicilline iv 1000mg 4dd 5 dagen

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Opmerking: Bij aspiratie
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd

+

ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Bij aangetoonde kolonisatie van de luchtwegen met Pseudomonas spp

Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd

+

ciprofloxacine iv 400mg 2dd

Opmerking: Bij aangetoonde kolonisatie van de luchtwegen met Pseudomonas spp
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd

of

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

Bij recent verblijf in land met hoge prevalentie penicilline-resistente S. pneumoniae

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 750mg 3dd 5 dagen

of

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 dagen

of

cefotaxim iv 1000mg 4dd 5 dagen

of

moxifloxacine iv 400mg 1dd 5 dagen

Algemene opmerkingen

matig-ernstige CAP: AMBU-65 2; PSI 3-4

Als een patiënt één of meer van de volgende risicofactoren heeft moet er < 24 uur een Legionella-urineantigeentest verricht worden: 1. Recent bezoek aan het buitenland 2. tijdens een Legionella epidemie 3. Onvoldoende verbetering na ≥ 48 uur behandeling met een beta-lactam antibioticum: behandel als ernstige CAP

Zie ook addendum 'Antibacterial therapy in adults with COVID-19'

Bronnen

  1. https://swab.nl/nl/cap

    SWAB Richtlijn CAP 2016

  2. 200618 SWAB antibacteriele therapie bij covid-19_1.pdf

    addendum 'Antibacterial therapy in adults with COVID-19'

Antimicrobiële middelen
Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7484.6
Bijgewerkt: 08/09/2020 - 12:15
Status: Published