Overslaan en naar de inhoud gaan

pleuraempyeem

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd minimaal 2 weken

Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd minimaal 2 weken

+

metronidazol iv 500mg 3dd 2 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd

Opmerking:

totale behandelduur minimaal 2 wk

Algemene opmerkingen

Behandelduur afhankelijk van beloop

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7655.2
Bijgewerkt: 07/09/2015 - 07:20
Status: Published