Overslaan en naar de inhoud gaan

longabces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 tot 6 weken

Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 2 tot 6 weken

+

metronidazol iv 500mg 3dd 2 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd

Opmerking:

totale behandelduur 2-6 weken

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7642.2
Bijgewerkt: 07/09/2015 - 07:19
Status: Published