Overslaan en naar de inhoud gaan

comm-acq pneumonie - H.influenzae

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline po 750mg 3dd

of

amoxicilline iv 1000mg 4dd

Opmerking: bèta-lactamase negatief
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd

of

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

of

cefuroxim iv 750mg 3dd

of

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

of

cefotaxim iv 1000mg 4dd

Opmerking: beta-lactamase positief
≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd

of

claritromycine po 500mg 2dd

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

of

cefuroxim iv 750mg 3dd

of

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

of

cefotaxim iv 1000mg 4dd

Opmerking: bèta-lactamase negatief of bèta-lactamase positief

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7415.2
Bijgewerkt: 08/13/2017 - 20:54
Status: Published