Overslaan en naar de inhoud gaan

neuroborreliose (Lyme)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 14 dagen

Opmerking: Vroege neuroborreliose
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 30 dagen

Opmerking:

Chronische neuroborreliose

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

doxycycline po 100mg 2dd 30 dagen

Opmerking:

Chronische neuroborreliose, bij afwezigheid van pleiocytose 

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd 14 dagen

Opmerking: Vroege neuroborreliose, bij contraindicatie ceftriaxone
≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

doxycycline po 200mg 1dd 14 dagen

Opmerking:

Vroege neuroborreliose

Algemene opmerkingen

Behandel in individuele gevallen lyme-meningitis 28 dagen op basis van neurologische uitval en/of afwijkingen bij herhaald liquoronderzoek.

Behandeling lyme-geassocieerde facialisparese: zie CBO richtlijn Lyme

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7271.4
Bijgewerkt: 08/17/2019 - 12:33
Status: Published