Overslaan en naar de inhoud gaan

hersenabces - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefotaxim iv 2000mg 6dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Algemene opmerkingen

Bij positieve kweek therapie aanpassen

Dosering: zie Richtlijn CZS infecties SWAB

Behandelduur tenminste 6 weken

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7097.1
Bijgewerkt: 05/09/2013 - 02:52
Status: Published