Overslaan en naar de inhoud gaan

mondbodemflegmone

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd minimaal 14 dagen

Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd minimaal 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd maximaal 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 14 dagen

Algemene opmerkingen

Na 2 wk zonodig switch naar clindamycine po

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7014.2
Bijgewerkt: 07/19/2015 - 20:37
Status: Published