Overslaan en naar de inhoud gaan

faryngitis/cervicale lymfadenitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

feneticilline po 500mg 4dd 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 10 dagen

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Algemene opmerkingen

Antimicrobiële therapie in principe niet geïndiceerd. 

 

NHG Standaard Acute Keelpijn 2015:

Antibiotica zijn geïndiceerd bij:

·  faryngotonsillitis bij een ernstig zieke patiënt  (forse algemene ziekteverschijnselen, een abnormaal beloop van de ziekte en/of een combinatie van ernstige klachten en bevindingen bij lichamelijk onderzoek (zoals problemen bij openen mond en kwijlen));

·  faryngotonsillitis bij een verhoogd risico op complicaties, afhankelijk van ernst van immuunstoornis, klinische conditie en beloop eerdere infecties:

bijv. gebruik van oraal corticosteroïd, DMARD’s, biologicals, thyreostatica, fenytoïne, neuroleptica; chemo- of radiotherapie, maligniteiten, acuut reuma in de voorgeschiedenis, diabetes mellitus, immuunstoornissen, hiv-infectie met verlaagd aantal T-cellen, sikkelcelziekte, ernstige alcoholabusus, i.v. drugsgebruik, functionele asplenie.

·  een vermoeden van peritonsillair infiltraat;

·  lymfadenitis colli;

 

Faryngotonsillitis

Feneticilline of fenoxymethylpenicilline, 7 dagen

> 10 jaar: 500 mg 3 dd
2-10 jaar: 250 mg 3 dd
< 2 jaar: 125 mg 3 dd

Bij penicillineallergie: azitromycine, 3 dagen

> 10 jaar: 500 mg 1 dd
< 10 jaar: 10 mg/kg/dag. max. 500 mg

Bij penicillineallergie en zwangerschap of borstvoeding: erytromycine, 7 dagen: 4 dd 500 mg

 

Bij vermoeden peritonsillair infiltraat, lymfadenitis colli of uitblijven effect eerste antibioticum

amoxicilline/clavulaanzuur, 7 dagen

volwassenen: 625 mg 3 dd 

Bij penicillineallergie: overleg over antibioticum en noodzaak kweek (punctie).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6986.3
Bijgewerkt: 12/28/2015 - 19:18
Status: Published