bronchitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Score:
6 / 8
Opmerking:

in principe geen antibiotische therapie

Score:
3 / 8
Medicatie:

amoxicilline po 500mg 3dd 5 dagen

Opmerking:

bij verminderde weerstand/comorbiditeit

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Algemene opmerkingen

Alleen antibiotische behandeling bij verminderde weerstand of comorbiditeit. Bronchitis bij exacerbatie COPD: zie apart hoofdstuk

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6958.2
Bijgewerkt: 07/19/2015 - 17:37
Status: Published