Overslaan en naar de inhoud gaan

malaria tropica (P. falciparum)

Algemene opmerkingen

Niet ernstige malaria tropica:
asexuele P. falciparum parasieten in het bloed met parasitemie-index (aantal geïnfecteerde rode cellen) < 2% en geen delingsvormen in het bloed.
Geen complicaties en niet-brakende patient.

Dosering volwassenen:
1. artemether/ lumefantrine (Riamet ®, Co-artem ®): tabletten à 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine: innemen bij voorkeur met vet voedsel.
≥ 35 kg: 4 tabletten op T= 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

2. atovaquon/ proguanil (Malarone ®): tabletten à atovaquon 250 mg en proguanil(hydrochloride) 100 mg.
≥ 40kg 1dd. 4 tabletten, 3 dagen

3. mefloquine (Lariam ®): 15 mg base/kg, na 8-24 uur 10 mg base/kg.
NB contraïndicaties: kinderen < 3 mnd en/of < 5 kg, psychiatrische stoornissen en convulsies in de familie-anamnese. Gelijktijdig gebruik met kinine, kinidine en chloroquine kan electrocardiografische afwijkingen veroorzaken en kans op convulsies verhogen (mefloquine toedienen 12 uur na staken van kininetherapie); gelijktijdig gebruik met diverse anti-epileptica (o.a. fenobarbital, fenytoïne) kan convulsies veroorzaken.

4. kinine en clindamycine/doxycycline:
kinine 10 mg/kg, 3dd. (max. 3dd. 600 mg) gedurende 7 dagen
clindamycine 10 mg/kg 2dd. gedurende 7 dagen
doxycycline 200 mg 1dd.1, eerste dag, daarna 100 mg 1dd1. gedurende 6 dagen (of: 4mg/kg 1dd1. gedurende 7 dagen)

Dosering kinderen:
1. artemether/ lumefantrine (Riamet ®, Co-artem ®): tabletten à 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine: innemen bij voorkeur met vet voedsel
≥ 35 kg: 4 tabletten op T= 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur
25-35 kg: 3 tabletten op T= 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur
15-25 kg: 2 tabletten op T= 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur
< 15 kg: 1 tablet op T= 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur 

2. atovaquone/ proguanil (Malarone ®): atovaquone 250 mg en proguanil (hydrochloride) 100 mg.
31 - 40 kg: 1dd. 3 tabletten, 3 dagen
21 - 30 kg: 1dd. 2 tabletten, 3 dagen
11 - 20 kg: 1dd. 1 tablet, 3 dagen

3. mefloquine (Lariam ®): 15 mg. base/kg, na 8-24 uur 10 mg. base/kg.
NB contraïndicaties: kinderen < 3 mnd en/of < 5 kg, psychiatrische stoornissen en convulsies in de familie-anamnese. Gelijktijdig gebruik met kinine, kinidine en chloroquine kan electrocardiografische afwijkingen veroorzaken en kans op convulsies verhogen (mefloquine toedienen 12 uur na staken van kininetherapie); gelijktijdig gebruik met diverse anti-epileptica (o.a. fenobarbital, fenytoïne) kan convulsies veroorzaken.

Dosering zwangeren: 
Alle trimesters: artemether/lumefantrine (Riamet®) (tabletten à 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine: innemen bij voorkeur met vet voedsel.
≥ 35 kg: 4 tabletten op T= 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

 

Ernstige malaria tropica:
- Asexuele P. falciparum parasietenindex ≥ 5%
- Asexuele P. falciparum parasietenindex < 5% maar met delingsvormen of met één of meer complicaties (overleg dienstdoende internist tropencentrum)
- Ook: bij brakende patient!

Dosering volwassenen en kinderen: 
Zo spoedig mogelijk: artesunaat 2.4 mg/kg i.v., oplossen in 5-10 cc NaCl. Op T= 0, 12, 24, 48, 72 uur; zodra mogelijk switch orale therapie. Altijd ook volledige orale kuur! 

NB 1 voor artesunaat is artsenverklaring noodzakelijk
NB 2 parasitemie 2-5% is het grijze gebied. Bij een parasitaemie 2-5%, starten met i.v. artesunaat  en indien klinische conditie dit toelaat z.s.m. over op orale anti-malaria medicatie.
NB 3 tot enkele weken na het toediening van artesunaat voor ernstige malaria is hemolyse beschreven. Daarom is follow-up na behandeling geïndiceerd op dag 8 en 14 na start behandeling i.v.m. risico op hemolytische anemie en op dag 28 na start behandeling i.v.m. risico op recrudenscentie

Dosering zwangeren: 
Alle trimesters: zo spoedig mogelijk: artesunaat 2.4 mg/kg i.v., oplossen in 5-10 cc NaCl. Op T= 0, 12, 24, 48, 72 uur; zodra mogelijk switch orale therapie. Altijd ook volledige orale kuur!

 

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bronnen

  1. NVP therapierichtlijn 2020_11.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2020, Nederlandse Vereniging voor Parasitologie

  2. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten

    Meldingsplichtige ziekten

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8957.10
Bijgewerkt: 02/11/2024 - 12:27
Status: Published