Overslaan en naar de inhoud gaan

malaria tertiana (P. vivax/ovale)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

artemether/lumefantrine po

Opmerking:

Riamet ® tabletten à 20mg artemether en 120mg lumefantrine:
≥ 35 kg: 4 tabletten op T= 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

chloroquine po 10mg/kg 1dd 2 dagen

gevolgd door

chloroquine po 5mg/kg eenmalig

Opmerking:

Cave: chloroquine resistente P.vivax ZO-Azie

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

mefloquine po 10mg/kg eenmalig

≥ 18 jaar

Contra-Indicaties: Anemie door deficiëntie van glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G-6-PD), Bestaande zwangerschap

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

primaquine po 30mg 1dd 14 dagen

Opmerking: Nabehandeling

Algemene opmerkingen

Altijd nabehandelen met primaquine tenzij contra-indicatie. Nabehandeling P. vivax en ovale met primaquine ZO-Azie: 21 dagen

Riamet innemen bij voorkeur met vet voedsel.

Bij gebruik Riamet: Follow-up na behandeling geïndiceerd op dag 8 en 14 na start behandeling i.v.m. risico op post-therapeutische hemolytische anemie en op dag 28 na start behandeling i.v.m. risico op recrudenscentie

Mefloquine: Contraïndicaties: kinderen < 3 mnd en/of < 5 kg, psychiatrische stoornissen en convulsies in de familie-anamnese. Gelijktijdig gebruik met kinine, kinidine en chloroquine kan electrocardiografische afwijkingen veroorzaken en kans op convulsies verhogen (mefloquine toedienen 12 uur na staken van kininetherapie); gelijktijdig gebruik met diverse anti-epileptica (o.a. fenobarbital, fenytoïne) kan convulsies veroorzaken.

Nabehandeling mer primaquine niet tijdens zwangerschap en lactatie

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bronnen

  1. NVP therapierichtlijn 2020_13.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2020, Nederlandse Vereniging voor Parasitologie

  2. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten

    Meldingsplichtige ziekten

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8940.4
Bijgewerkt: 08/09/2020 - 18:16
Status: Published