Overslaan en naar de inhoud gaan

endocarditis profylaxe - ingrepen in de tractus digestivus

Algemene opmerkingen

Alléén bij diagnostische of therapeutische endoscopieën waarbij antibiotica worden toegediend ter voorkoming van wondinfectie of sepsis.
In zulke gevallen dienen de toegediende antibiotica óók gericht te zijn op enterokokken.
Bijvoorbeeld:
- ERCP bij patiënt met (verdenking) op galwegobstructie
- Behandeling van een Zenker’s divertikel

Gastrointestinale chirurgie, galwegchirurgie.
De ter voorkoming van wondinfectie of sepsis toegediende antibiotica dienen ook gericht te zijn op enterokokken.

Endocarditis-profylaxe is NIET geïndiceerd bij ingrepen zoals:
1. Gastroduodenoscopie met of zonder biopt
2. Colonoscopie met of zonder biopt/poliepectomie
3. Dilatatie van de slokdarm
4. Banding van hemorrhoïden
5. Coagulatietherapie
6. Sclerosering
7. ERCP met of zonder sfincterotomie bij patiënt zonder (verdenking op) galwegobstructie
8. PEG inbrengen
9. Leverbiopt of andere, echogeleide, puncties
10. Endoecho (EUS)
11. Laparotomie (schoon-besmette ingreep met risico op wondinfectie ‹15%)

Als bij een van de genoemde ingrepen een indicatie bestaat voor profylactische toediening van antibiotica ter voorkoming van wondinfectie of sepsis:

Per os:

Volwassenen: amoxicilline 2 gram per os bij voorkeur in dispersvorm, 30-60 minuten voor de ingreep.

Kinderen: amoxicilline-suspensie 50 mg/kg per os, maximaal 2 g, 30-60 minuten voor de ingreep.

I.v.:

Volwassenen: amoxicilline 2 g iv, 30-60 minuten voor de ingreep.

Kinderen: amoxicilline, 50 mg/kg iv, maximaal 2 g, 30-60 minuten voor de ingreep.

Bij overgevoeligheid voor penicilline of behandeling met penicilline in de 7 dagen voor de ingreep:

Volwassenen: vancomycine 1 g iv, 1-2 uur voor de ingreep.

Kinderen: vancomycine 10 mg/kg iv, maximaal 1 g, 1-2 uur voor de ingreep.

Bronnen

  1. Pubmed.gov publication # 26320109

    2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-3128.

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8818.4
Bijgewerkt: 06/23/2018 - 17:19
Status: Published