Overslaan en naar de inhoud gaan

prikaccident of seksueel contact

Algemene opmerkingen

Na een accident, in de beroepssfeer of (seksueel) buiten het ziekenhuis, dient een risico-inschatting te worden gemaakt. Dit betreft de transmissiekans van het accident en de kans op HIV-seropositiviteit van de bron.
Wanneer het risico op infectie > 0,3% is raadt de werkgroep aan met PEP te starten.
Bij een risico van 0,1-0,3% vindt de werkgroep dat PEP overwogen dient te worden.
Bij een lagere kans op infectie wordt PEP door de werkgroep afgeraden.
Bij een indicatie voor PEP dient deze bij voorkeur binnen 2 uur te worden gestart, tot maximaal 72 uur na het incident.

Sinds oktober 2014 is dolutegravir (1 pil/dag) met gunstig bijwerkingsprofiel en weinig interacties beschikbaar. Het advies van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren is om emtricitabine + tenofovir met dolutegravir als PEP te gaan gebruiken omdat dit als regime de beste compromis tussen bijwerkingen, interacties en prijs is.

Combinaties van 2 NRTIs met lopinavir of atazanavir kunnen overwogen worden. NNRTI’s zijn gecontra-indiceerd vanwege toxiciteit.

Deze aanbevelingen gelden voor volwassenen.

Voor te nemen maatregelen i.v.m. risico op overdracht van hepatitis B en C wordt verwezen naar het draaiboek prikaccidenten van de LCI.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8814.7
Bijgewerkt: 07/01/2020 - 21:59
Status: Published