Overslaan en naar de inhoud gaan

endometritis puerperalis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 14 dagen

of

amoxicilline + clavulaanzuur po 875/125mg 3dd 7 tot 14 dagen

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 7 tot 14 dagen

Opmerking:

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie

Algemene opmerkingen

In geval van sepsis overweeg toevoegen aminoglycoside.

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html     

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8116.5
Bijgewerkt: 10/29/2023 - 12:40
Status: Published