keratitis - Candida albicans

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Score:
4 / 4
Medicatie:

amfotericine b topical 0.15% 24dd

Score:
4 / 4
Medicatie:

fluconazol po 400mg 1dd

+

amfotericine b topical 0.15% 24dd

Opmerking:

Indien diepe infectie of immuungecompromitteerd

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7901.2
Bijgewerkt: 09/30/2015 - 23:38
Status: Published