hersenabces - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Score:
3 / 3
Medicatie:

flucloxacilline iv 2000mg 6dd minimaal 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie

Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv dd minimaal 6 weken

of

cefuroxim iv dd minimaal 6 weken

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7114.2
Bijgewerkt: 11/06/2016 - 16:11
Status: Published