influenza

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Score:
6 / 6
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen

Score:
6 / 6
Medicatie:

zanamivir inhalatie 5mg 2dd 5 dagen

Algemene opmerkingen

Start binnen 48 h na symptomen. Bij immuungecompromitterden, interstitiële pneumonie of seundaire bacteriële pneumonie start ook na 48 h nog zinvol.

Indien orale toediening/inhalatie niet mogelijk is, is een i.v. formulering van zanamivir op aanvraag beschikbaar. 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6996.2
Bijgewerkt: 07/19/2015 - 20:42
Status: Published