arthritis, septisch - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Score:
5 / 9
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 4 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd maximaal 3 dagen

Score:
2 / 9
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 4 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd maximaal 3 dagen

Opmerking:

Alternatief bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie 

Algemene opmerkingen

Evt. switch naar oraal na 2 weken intraveneuze therapie aan de hand van de kweekuitslagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6501.3
Bijgewerkt: 07/09/2015 - 06:46
Status: Published