Emtricitabine, tenofovir alafenamide en rilpivirine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AR - Combinations -> J05AR19 - emtricitabine, tenofovir alafenamide and rilpivirine
Medicatie groep: antiviraal Brand name: Odefsey

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
1stuks 1 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
10 - 30
Dosering:
niet voorschrijven
Opmerkingen:
gebruik van het combinatiepreparaat wordt ontraden
GFR:
<10
Dosering:
niet voorschrijven
Opmerkingen:
gebruik van het combinatiepreparaat wordt ontraden
Renale eliminatie: afhankelijk van component

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: vermijd gebruik van het combinatiepreparaat

Hemodialyse: vermijd gebruik van het combinatiepreparaat

CAV / VVHD: vermijd gebruik van het combinatiepreparaat

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-441437.2
Bijgewerkt: 10/28/2018 - 09:32
Status: Published

Externe links
Categorie