Harvoni

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AX - Other Antivirals -> J05AX65 - Harvoni
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antiviraal File parts: ledipasvir sofosbuvir Brand name: Harvoni

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
90/400mg 1 dd
Opmerkingen:

= 1 tablet per dag

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
<30
Dosering:
veiligheid en effectiviteit niet bewezen
Renale eliminatie: ledipasvir: 1% sofosbuvir: 80%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-343591.1
Bijgewerkt: 06/29/2016 - 22:14
Status: Published

Externe links
Categorie