Overslaan en naar de inhoud gaan

Dolutegravir

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AX - Other Antivirals -> J05AX12 - Dolutegravir
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antiviraal Brand name: Tivicay

Grenswaarden

≥ 18 jaar
Gewicht ROA Dosering
≥ 40 kg
ROA:
po
Dosering:
min. 50mg 1 dd tot max. 50mg 2 dd

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
Gewicht ROA oplaad dosis Dosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
50mg 1 dd
Opmerkingen:

Bij resistentie voor integraseremmer en bij combinatie met efavirenz, nevirapine, tipranavir geboost met ritonavir, of rifampicine: 50 mg 2 dd

≥ 40 kg
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
50mg 1 dd
Opmerkingen:

Bij resistentie voor integraseremmer en bij combinatie met efavirenz, nevirapine, tipranavir geboost met ritonavir, of rifampicine: 50 mg 2 dd

Nierfunctie

Renale eliminatie: 32%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: geen gegevens bekend

Hemodialyse: geen gegevens bekend

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
J05AG03 - Efavirenz
Verwacht effect:
dolutegravir 2 dd 50 mg
Interactie met (ATC):
J05AG01 - Nevirapine
Verwacht effect:
dolutegravir 2 dd 50 mg
Interactie met (ATC):
J05AE09 - Tipranavir
Verwacht effect:
dolutegravir 2 dd 50 mg
Interactie met (ATC):
J04AB02 - Rifampicin
Verwacht effect:
dolutegravir 2 dd 50 mg

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-287573.1
Bijgewerkt: 11/15/2015 - 16:20
Status: Published

Externe links
Categorie