Sofosbuvir

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AX - Other Antivirals -> J05AX15 - Sofosbuvir
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antiviraal Brand name: Sovaldi

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
400mg 1 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
30 - 50
Dosering:
geen aanpassing
GFR:
<30
Dosering:
geen gegevens beschikbaar
Renale eliminatie: 80%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: geen gegevens bekend

Hemodialyse: geen gegevens bekend

Interacties

Interactie met (ATC): Interactie met: Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
C01BD01 - Amiodarone
Interactie met:
Verwacht effect:
indien gecombineerd met daclatasvir: ernstige bradycardie en AV-blokkade
Interactie met (ATC):
Interactie met:
niet gelijktijdig toedienen met krachtige inductoren van Pgp of BCRP zoals rifampicine, rifabutine, carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, fenobarbital, en sint-janskruid.
Verwacht effect:
verlaging bloedspiegel

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-287563.1
Bijgewerkt: 11/15/2015 - 16:14
Status: Published

Externe links
Categorie