lopinavir+ritonavir

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AE - Protease Inhibitors -> J05AE06 - Lopinavir
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antiviraal File parts: lopinavir ritonavir Brand name: Kaletra

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
400/100mg 2 dd
Opmerkingen:

Dosering tabletten (200/50 mg) i.c.m. nevirapine/efavirenz nog niet vastgesteld.

Nierfunctie

Renale eliminatie: 2%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1972.1
Bijgewerkt: 06/17/2013 - 06:39
Status: Published

Externe links
Categorie