Overslaan en naar de inhoud gaan

tobramycine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01G - Aminoglycoside Antibacterials -> J01GB - Other Aminoglycosides -> J01GB01 - Tobramycin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
Gewicht ROA Dosering
ROA:
iv
Dosering:
min. 5mg/kg 1 dd tot max. 7mg/kg 1 dd

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
Gewicht ROA oplaad dosis Dosering
ROA:
inhalatie
oplaad dosis:
-
Dosering:
300mg 2 dd
Opmerkingen:

vernevelvloeistof: 60-75 mg/ml

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROA GFR Dosering Interval Opmerkingen
ROA: iv
GFR:
10 - 80
Opmerkingen:
standaardaanvangsdosis behorende bij de indicatie, vervolgens doseringsinterval verlengen op geleide van de serumconcentratie. Zie ook lokale TDM protocol.
Renale eliminatie: 93%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel.

Hemodialyse: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel. Op dialysedagen: bij toedienen voor dialyse normale dosis; bij toedienen na de dialyse de helft tot een derde van de dosis.

CAV / VVHD: Interval verlengen op geleide van de spiegel.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1782.3
Bijgewerkt: 02/11/2024 - 12:23
Status: Published

Externe links
Categorie