Overslaan en naar de inhoud gaan

rifampicine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J04 - Antimycobacterials -> J04A - Drugs For Treatment Of Tuberculosis -> J04AB - Antibiotics -> J04AB02 - Rifampicin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
Gewicht ROA oplaad dosis Dosering
< 50 kg
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
450mg 1 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
450mg 1 dd
Opmerkingen:

zo nodig 450 mg 2 dd

≥ 50 kg
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
600mg 1 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
600mg 1 dd
Opmerkingen:

zo nodig 600 mg 2 dd

Nierfunctie

Renale eliminatie: 6-15%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
L04AD01 - Ciclosporin
Verwacht effect:
verlaagde ciclosporineconcentratie in volbloed
Interactie met (ATC):
C01BA03 - Disopyramide
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie disopyramide
Interactie met (ATC):
J01AA02 - Doxycycline
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie doxycycline
Interactie met (ATC):
N03AB02 - Phenytoin
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie fenytoine
Interactie met (ATC):
J02AC - Triazole Derivatives
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie –azolen en verhoging plasmaconcentratie rifampicine
Interactie met (ATC):
N03AX09 - Lamotrigine
Verwacht effect:
afname werkzaamheid lamotrigine
Interactie met (ATC):
B01AA - Vitamin K Antagonists
Verwacht effect:
verminderd effect orale anticoagulantia
Interactie met (ATC):
J05AE - Protease Inhibitors
Verwacht effect:
zeer sterke daling concentratie proteaseremmer
Interactie met (ATC):
L04AA10 - Sirolimus
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie sirolimus
Interactie met (ATC):
L04AD02 - Tacrolimus
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie tacrolimus
Interactie met (ATC):
G03A - Hormonal Contraceptives For Systemic Use
Verwacht effect:
verminderd effect orale anticonceptiva

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1733.1
Bijgewerkt: 07/09/2015 - 08:38
Status: Published

Externe links
Categorie