Overslaan en naar de inhoud gaan

gentamicine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01G - Aminoglycoside Antibacterials -> J01GB - Other Aminoglycosides -> J01GB03 - Gentamicin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
Gewicht ROA Dosering
ROA:
iv
Dosering:
min. 5mg/kg 1 dd tot max. 7mg/kg 1 dd
Opmerkingen:

Bij patiënten met morbide obesitas kan de AUC en Cmax van gentamicine gewijzigd zijn. Doseeradvies bij (morbide) obese patiënten met een geschatte nierfunctie > 60 ml/min: Gewicht tot 100 kg: gebruikelijke dosering (5 mg/kg TBW). 100 - 120 kg: 480 mg 1x per dag. 120 - 140 kg: 560 mg 1x per dag. 140 - 160 kg: 600 mg 1x per dag. 160 - 180 kg: 680 mg 1x per dag. 180 - 200 kg: 760 mg 1x per dag. 200 - 220 kg: 800 mg 1x per dag. Met deze doseringen is een vergelijkbare blootstelling te verwachten als met non-obesen die 5 mg/kg TBW krijgen. Er wordt geadviseerd om de dosering na 1 gift te individualiseren op basis van Therapeutic Drug Monitoring. Bron: Kennisbank KNMP; Smit et al, Clin Pharmacokin 2019

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROA GFR Dosering Interval Opmerkingen
ROA: iv
GFR:
10 - 80
Opmerkingen:
standaardaanvangsdosis behorende bij de indicatie, vervolgens doseringsinterval verlengen op geleide van de serumconcentratie. Zie ook lokale TDM protocol.
Renale eliminatie: 90%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel.

Hemodialyse: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel. Op dialysedagen: bij toedienen voor dialyse normale dosis; bij toedienen na de dialyse de helft tot een derde van de dosis.

CAV / VVHD: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel.

Interacties

Interactie met (ATC): Interactie met: Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
L04AD01 - Ciclosporin
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
L01XA01 - Cisplatin
Interactie met:
in de afgelopen 6 maanden
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
J01XA01 - Vancomycin
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
C03CA01 - Furosemide
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefro- en ototoxiciteit
Interactie met (ATC):
J02AA01 - Amphotericin B
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefro- en ototoxiciteit
Interactie met (ATC):
Interactie met:
neuromusculaire spierrelaxantia
Verwacht effect:
toename neuromusculaire blokkade

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1481.5
Bijgewerkt: 02/11/2024 - 12:20
Status: Published

Externe links
Categorie