Skip to main content

invasieve groep A streptokokken

General comments

Bij ernstige invasieve infectie met groep A streptokokken dienen gezinscontacten (partner en kinderen) binnen zeven dagen na het contact met de indexpatient profylactisch behandeld te worden.

Er zijn drie mogelijkheden:

• azitromycine: volwassenen: 1 dd 500 mg gedurende 3 dagen, kinderen ≥ 1 maand: 1 dd 20 mg/kg (max. 500 mg) gedurende 3 dagen.  Azitromycine is eerste keus, tenzij er sprake is van macrolidenresistentie (op grond van het antibiogram).

• feneticilline (Broxil): (volwassenen: 4 dd 500 mg, kinderen ≥ 1 maand: 40 mg/kg/24 uur in 3 doses) gedurende 10 dagen met rifampicine (volwassenen: 2 dd 600 mg, kinderen ≥ 1 maand: 2 dd 10 mg/kg) gedurende de eerste vier dagen.

• clindamycine: (volwassenen: 3 dd 600 mg, kinderen: 25 mg/kg/24 uur verdeeld over 4 doses) gedurende 10 dagen.

Zwangeren:

Er zijn drie mogelijkheden:

• azitromycine: 1 dd 500 mg gedurende 3 dagen.  Azitromycine is eerste keus, tenzij er sprake is van macrolidenresistentie (op grond van het antibiogram).

• feneticilline (Broxil): 4 dd 500 mg gedurende 10 dagen.

• clindamycine: 3 dd 600 mg gedurende 10 dagen.

Sources

Menu position
Metadata

Swab vid: G-8791.7
Updated: 06/03/2024 - 21:03
Status: Published