Skip to main content

urologische ingrepen

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Remarks:

cystoscopie en urodynamisch onderzoek: geen profylaxe

Remarks: extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL): geen profylaxe
Medication:

cefuroxim iv 1500mg one-off

or

ciprofloxacine iv 400mg one-off

Remarks:

transurethrale resectie blaastumor: bij grote of meerdere tumoren en necrotische tumoren

Medication:

cefuroxim iv 1500mg one-off

or

ciprofloxacine iv 400mg one-off

or

ciprofloxacine po 500mg one-off

Remarks:

ureterorenoscopie, percutane nefrolithotripsie

Medication:

ciprofloxacine iv 400mg one-off

or

ciprofloxacine po 500mg one-off

Remarks:

prostaatbiopt

Medication:

cefuroxim iv 1500mg one-off

or

ciprofloxacine iv 400mg one-off

Remarks: TURP
Remarks: open/laparoscopische ingrepen zonder opening van de urinewegen (incl. nefrectomie): geen profylaxe
Medication:

cefuroxim iv 1500mg one-off

Remarks: open/laparoscopische ingrepen met opening van de urinewegen, en bij inbrengen prothesen (penis, sfincter, testis)
Medication:

cefuroxim iv 1500mg one-off

+

metronidazol iv 500mg one-off

Remarks: open/laparoscopische ingrepen met opening van de urinewegen en gebruik darmweefsel

General comments

Bij door middel van kweek aangetoonde urineweginfectie moet deze eerst worden behandeld.

Bij kolonisatie met een micro-organisme dat resistent is voor bovengenoemde middelen moet worden overlegd met een deskundige.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8751.3
Updated: 10/30/2023 - 21:44
Status: Published