sepsis, vermoedelijk focus tractus digestivus

Advices

≥ 18 years
Priority Score Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Priority:
2nd choice
Medication:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd

or

piperacilline/tazobactam iv loading dose 4500mg, 18000mg continuous per 24 hours

General comments

Dekking ESBL bij hoog risico ESBL (kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar) en overweeg dit bij verhoogd risico ESBL (hoge lokale prevalentie ESBL, infectie hospital-acquired/health-care associated, recent (<2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) en recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland). Zie voor advies bij Sepsis onbekende verwekker.

Dekking Ps.aeruginosa bij kolonisatie/infectie < 1 jaar

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7816.4
Updated: 08/16/2021 - 21:15
Status: Published