Skip to main content

bronchitis- exacerbatie COPD

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

amoxicilline + clavulaanzuur po 875/125mg 3dd 7 days

or

doxycycline po loading dose 200mg, 100mg 1dd 7 days

≥ 18 years

Indications: Betalactam allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

doxycycline po loading dose 200mg, 100mg 1dd 7 days

or

claritromycine po 500mg 2dd 7 days

or

azitromycine po 500mg 1dd 3 days

General comments

H. influenzae: resistentie voor amoxicilline: 18% in het ziekenhuis, 15% bij huisarts; co-trimoxazol: 19% in het ziekenhuis, 15% bij huisarts;  amoxicilline-clavulaanzuur: 7% in het ziekenhuis, 9% bij huisarts;  doxycycline 3% in het ziekenhuis, 1% bij huisarts. 

 

NHG Standaard COPD 2015:

Bij patiënten met ≥ 1 criterium voor een ernstige exacerbatie die in de thuissituatie behandeld kunnen worden:

· In elk geval kuur orale corticosteroiden

· Antibiotica zijn geïndiceerd afhankelijk van FEV1 en klinische infectieverschijnselen; bij FEV1 <30% antibiotica altijd geïndiceerd.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-6968.5
Updated: 08/25/2023 - 17:51
Status: Published