Skip to main content

Dosering bij “I” gevoeligheid

Wanneer er in het antibiogram een ‘I’ gerapporteerd is, moet de hoge dosering van het
antibioticum/antimycoticum gegeven worden om klinisch voldoende effect te bereiken bij behandeling
van de infectie veroorzaakt door dat micro-organisme. Een ‘I’ betekent dus dat het micro-organisme
wel gevoelig is, maar dat een hoge dosering gebruikt moet worden.

Ook de indicatie kan maken dat er hoog of anders gedoseerd moet worden, bijvoorbeeld meningitis of
endocarditis: kijk hiervoor bij de indicaties in het antibioticaboekje.

   

Indien een 'I' gerapporteerd is, is het middel vaak niet geschikt voor behandeling van meningitis, en mogelijk
minder of niet geschikt voor de behandeling van endocarditis of een andere endovasculaire infectie:
overleg met consulent Infectieziekten of medische microbiologie.

Als antibioticum of antimycoticum niet in de tabel vermeld staat, maar wel een 'I' is gerapporteerd,
overleg met de consulent infectieziekten of medische microbiologie.

 

Doseringen in de tabel zijn doseringen bij normale nierfunctie, voor volwassen patiënten.

 

Hoge dosering bij “I” gevoeligheid

amoxicilline

oraal: 750 mg of 1000 mg 3 dd
iv: 2000 mg 6 dd 

amoxicilline-clavulaanzuur

oraal: 875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) 3 dd          
iv: 6 dd 1000/100 mg amoxi-clav of 3dd 1200mg amoxi/clav en 3dd 1000 mg amoxi (om en om)

aztreonam

2000 mg 4 dd iv

benzylpenicilline

2 MU 4 tot 6 dd iv

cefotaxim

2000 mg 3 dd iv

ceftazidim

2000 mg 3 dd iv

ceftriaxon

2000 mg 2 dd iv

cefuroxim iv

1500 mg 3 dd iv*

ciprofloxacine

750 mg 2 dd oraal of 400 mg 3 dd iv

clarithromycine

500 mg 2 dd oraal

doxycycline

200 mg 1 dd oraal

erytromycine

4dd1 gram oraal of iv

fluconazol

800 mg 1dd oraal of iv

imipenem-cilastatine

1000 mg 4 dd iv

NB: dosisadvies heeft betrekking op imipenem component

levofloxacine

500 mg 2 dd oraal of 500 mg 2 dd iv

meropenem

2000 mg 3 dd iv verlengde infusie (3h)

mupirocine

Middel niet geschikt voor langdurige dekolonisatie bij S. aureus dragerschap

piperacilline-tazobactam

4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam
4 dd iv verlengde infusie (3h)

tetracycline

4dd 500mg

trimethoprim-sulfamethoxazol

oraal: 240 mg trimethoprim + 1200 mg sulfamethoxazol 2 dd  
iv: 240 mg trimethoprim + 1200 mg sulfamethoxazol)  2 dd
 

* hoge dosering is zelfde als standaard dosering voor gram-negatieve bacteriën

 

Vastgesteld door SWAB bestuur, april 2022