Skip to main content

Anamnese allergie

•Welke symptomen? (roodheid van de huid, urticaria? ademhalingsklachten?)

•Indicatie voor het antibioticum?

•Hoeveel tijd tussen eerste toediening en de eerste symptomen?

•Duur van de symptomen?

•Noodzaak tot gebruik van adrenaline of ziekenhuis/IC opname?

•Opnieuw gebruik van antibioticum?

•Gebruik van andere ß-lactam antibiotica na gemelde reactie (met/zonder klachten?)

•Wanneer/hoe lang geleden?

 

Bron:  SWAB guideline for the approach to suspected Antibiotic Allergy, 2022.  Richtlijn downloaden: 192 (swab.nl)