boceprevir

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AE - Protease Inhibitors -> J05AE12 - Boceprevir
Medicatie groep: antiviraal Brand name: Victrelis

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
800mg 3 dd

Nierfunctie

Renale eliminatie: 9%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Contra-indicaties

Contraindications (SNOMED CT) : Bestaande zwangerschap

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-8370.1
Bijgewerkt: 07/09/2015 - 07:50
Status: Published

Externe links
Categorie