telbivudine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AF - Nucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors -> J05AF11 - Telbivudine
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antiviraal Brand name: Sebivo

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
600mg 1 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
30 - 50
Interval:
48 uur
GFR:
<30
Interval:
72 uur
Renale eliminatie: 100%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: gebruik vermijden vanwege het ontbreken van gegevens

Hemodialyse: 120 mg elke 24 uur, op dialysedagen toedienen na dialyse

CAV / VVHD: 200 mg elke 24 uur (drank) OF 600 mg elke 72 uur (tablet)

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-2035.2
Bijgewerkt: 06/10/2018 - 11:10
Status: Published

Externe links
Categorie