stavudine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AF - Nucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors -> J05AF04 - Stavudine
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antiviraal Brand name: Zerit d4T

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
< 60 kg
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
30mg 2 dd
≥ 60 kg
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
40mg 2 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
30 - 50
Dosering:
50%
GFR:
10 - 30
Dosering:
50%
Interval:
24 uur
Renale eliminatie: 50%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

Hemodialyse: 50% van de standaarddosis 1 dd na de dialyse en op hetzelfde tijdstip op niet-dialysedagen

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-2023.1
Bijgewerkt: 10/02/2013 - 21:12
Status: Published

Externe links
Categorie