fosamprenavir

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AE - Protease Inhibitors -> J05AE07 - Fosamprenavir
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antiviraal Brand name: Telzir

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
700mg 2 dd
Opmerkingen:

+ 100 mg ritonavir 2 dd po. Evt. 1400 mg fosamprenavir + 200 mg ritonavir 1 dd po.

Nierfunctie

Renale eliminatie: < 1%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

Hemodialyse: not dialized

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1922.1
Bijgewerkt: 10/02/2013 - 21:12
Status: Published

Externe links
Categorie